Myynti- ja palautusehdot

Verkkokaupan http://cbweedshopestonia.ee omistaa IGONUS SIA.

Myyntisopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat http://cbweedshopestonia.ee:n (jäljempänä Verkkokauppa) ja asiakkaiden (jäljempänä Asiakas) välisiä tuotteiden ostamisesta aiheutuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Myyntiehdot koskevat tuotteiden ostamista verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on ilmoitettu tuotteiden yhteydessä. Hintaan lisätään toimitusmaksu.

Tuotteen toimitusmaksu riippuu toimitusosoitteesta ja -tavasta. Toimitusmaksu ilmoitetaan tilausta tehtäessä.

Tuotetiedot ilmoitetaan verkkokaupassa tuotteen yhteydessä.

Verkkokauppa pidättää oikeuden muuttaa myyntiehtoja ja -hintoja. Kyseiset muutokset ilmoitetaan verkkosivulla.

Tilauksen laatiminen

Tuotteen tilaamiseksi halutut tuotteet lisätään ostoskoriin. Lisäksi on täytettävä pakolliset kentät ja valittava sopiva toimitustapa. Sen jälkeen esiin tulee loppusumma, jonka voi maksaa verkkopankkilinkin kautta tai muun maksupalvelun avulla.  

Sopimus astuu voimaan maksun näkyessä verkkokaupan pankkitilillä.

Jos tilattuja tuotteita ei voida toimittaa tuotteen loppumisen tai muun syyn takia, siitä ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian ja maksettu summa (mukaan lukien toimitusmaksu) palautetaan ostajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.  

Hinnat

Verkkokauppa pidättää oikeuden muuttaa hintoja. Jos asiakas lähetti tilauksensa ennen hintamuutosten voimaantuloa, tilaukseen sovelletaan hintaa, joka oli voimassa laskun esittämishetkellä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia erotuksen hyvittämistä.

Toimitus

Tuotteita lähetetään seuraaviin maihin: Viro

Tavaroiden lähetyskustannukset maksaa asiakas ja vastaavat hintatiedot ilmoitetaan toimitustavan vieressä. 

Viron sisäiset lähetykset saapuvat Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen yleensä 3–7 arkipäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaanastumisesta. Toimitus Viron ulkopuolelle kestää 14 kalenteripäivää. 

Vastuu ja ylivoimainen este

Verkkokauppa ei vastaa ostajalle aiheutuneesta vahingosta tai tuotteiden toimituksen viivästymisestä, jos se johtuu olosuhteista, joihin verkkokauppa ei voi vaikuttaa ja joita se ei ole voinut ennakoida. Jos asiakas tilaa Viron ulkopuolelta, hän on velvollinen tuntemaan CBD ja kannabista koskevat kunkin maan lait ja määräykset! IGONUS SIA ei ole vastuussa mistään Viron ulkopuolella tehdyistä tilauksista!

Jos asiakas tilaa Viron ulkopuolelta, hän on velvollinen tuntemaan CBD ja kannabista koskevat kunkin maan lait ja määräykset! IGONUS SIA ei ole vastuussa mistään Viron ulkopuolella tehdyistä tilauksista!

Peruutusoikeus

Verkkokaupasta http://cbweedshopestonia.ee ostettuihin tuotteisiin sovelletaan Viron tasavallan laissa säädettyä takuu- ja palautuskäytäntöä. Ostetuilla tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus tuotteen vastaanottamisesta alkaen Viron velvoiteoikeuslain 56 artiklan mukaisesti.  

Peruuttamisoikeus ei koske oikeushenkilöitä.  

Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä sekä ehjässä alkuperäispakkauksessa. 
Tuotteiden palautuskustannukset maksaa asiakas, paitsi silloin, jos tuote ei vastaa tilattua tai on viallinen.  

Jos tuotetta on käytetty muihin tarkoituksiin kuin on tarpeen tuotteen olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tai siinä on käytön tai kulumisen jälkiä, verkkokaupalla on oikeus vähentää palautettavaa summaa tuotteen arvon vähenemistä vastaavasti.

Asiakkaan on ilmoitettava halustaan palauttaa tuote 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostiosoitteeseen info@cbweedestonia.ee. Hakemuksessa on ilmoitettava asiakkaan nimi, tuotteen nimi ja tilausnumero.

Raha palautetuista tuotteista maksetaan asiakkaalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamishakemuksen vastaanottamisesta.

Asiakkaan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa hakemuksen esittämisestä tai esitettävä todistus siitä, että hän on luovuttanut tuotteen kuljetusyhtiölle edellä mainittuna aikana.

Verkkokauppa voi kieltäytyä maksujen palautuksesta, kunnes on vastaanottanut sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai kunnes ostaja on esittänyt todistuksen siitä, että hän on palauttanut tuotteen sen mukaan, kumpi tapahtuu aiemmin.

Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut verkkokaupan tarjoamasta halvimmasta tavallisesta tuotteen toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavalliseen toimitustapaan liittyvät kustannukset.

Palautusoikeus ei koske nopeasti pilaantuvia tuotteita eikä tuotteita, joiden päiväys on mennyt.

Verkkokaupalla on oikeus purkaa kauppa ja vaatia asiakasta palauttamaan tuote, jos tuotteen hinta verkkokaupassa on vahingossa merkitty huomattavasti alle tuotteen markkinahinnan.  

Muut ehdot

Verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tuote on luovutettu asiakkaalle.

Jos verkkokaupasta ostetussa tuotteessa on puutteita, joista verkkokauppa vastaa, verkkokauppa korjaa tai korvaa viallisen tuotteen. Jos tuotetta ei ole mahdollista korjata tai korvata, verkkokauppa palauttaa asiakkaalle kaikki myyntisopimuksesta aiheutuneet kustannukset.  

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleenesittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.  

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja (muun muassa nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, tilitiedot) vain tilauksen käsittelemiseksi ja tuotteen lähettämiseksi ostajalle. Verkkokauppa välittää henkilötietoja kuljetuspalvelua tarjoaville yrityksille tuotteiden toimitusta varten.

Verkkokauppa lähettää asiakkaalle uutiskirjeitä ja tarjouksia tämän sähköpostiosoitteeseen ainoastaan siinä tapauksessa, jos asiakas on toivonut sitä ilmoittamalla verkkosivulla sähköpostiosoitteensa ja ilmoittanut halustaan vastaanottaa suoramarkkinointi-ilmoituksia.  

Ostaja voi milloin tahansa luopua sähköpostiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostiviestissä kerrottuja ohjeita.  

Kiistojen ratkaiseminen

Jos asiakkaalla on verkkokaupalle vaatimuksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@cbweedestonia.ee tai soittaa numeroon +372 5610 8750.

Näistä ehdoista aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopimuspuolten välisiä riitoja ja erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvottelemalla, kummallakin osapuolella on oikeus valittaa Viron kuluttajansuojavirastoon (Tarbijakaitseamet) tai tuomioistuimeen puolustaakseen oikeuksiaan.